SWESWE

Hair transplant
vocabulary

Browse by letter:

Om hårtransplantatuon / Historia

Historia

Området hårrestaurering är en dynamisk specialitet som innebär avancerad teknik som gör det möjligt för kirurgen att uppnå en mer estetiskt tilltalande resultat...


Om hårtransplantatuon / Läkarvård

Läkarvård

För närvarande är minoxidil och finasterid de enda behandlingarna som är godkända av FDA för MPHL...


Om hårtransplantatuon / FUE HAIR TRANSPLANT

FUE Hair Transplant

Hair surgery techniques include scalp reduction surgery; strip harvesting (FUT); and follicular unit extraction (FUE).
The procedure can be divided into 3 steps: Extraction, creation of recipient incisions, implantation of follicular grafts...


Om hårtransplantatuon / Postoperativa instruktioner

Postoperativa instruktioner

Vår tidsplan för att följa efter operationen. Läs noga och följ ut våra indikationer...


Om hårtransplantatuon / Kostnad

Kostnad

Hår restaurering är en komplex procedur som är knuten ett antal element...


Om hårtransplantatuon / Turkiet